Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gry strategiczne w naszym programie dla technologów będą bazowały na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy klientów realizowanych u nas warsztatów i gier menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów w ramach warsztatu Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że następujaca lista zawiera materiały wychodzące poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Zachowań Menedżerskich w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Elwik
 • Przewodnik inżyniera automatyka.
 • Elektrochemia
 • Instalacje elektroenergetyczne zagad.wybrane.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo radiotechniczne.
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Technologia metali.t.1
 • Pierwsza Pomoc
 • Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej
 • Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników
 • Geografia polityczna ogólna
 • Statystyka w praktyce. Statystyka pracy
 • Fundamenty ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Mała encyklopedia prawa.
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Technologia budowlanych materiałów wiążących .Cement
 • Łożyskowanie.
 • Układy z tyrystorami dwukierunkowymi.
 • Polskie prawo administracyjne cz. II
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Obrabiarki i urządzenia techniczne w stolarstwie
 • Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa i Energetyki za lata 84-86
 • Urządzenia telegraficzne
 • Uwaga azbest
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Window 3.0 Leksykon użytkownika
 • Word Perfect
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach.Prot. nr 110-zamiany 381s20cm
 • TAG program na miarę twoich potrzeb
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • Chemcad II.Wersja 2.50. 98str.,20cm.
 • Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
 • Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał Wyd I 175str,20cm
 • Atlas uzwojeń silników indukcyjnych Wyd. VIII 184 str., 29 cm
 • Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Kodeks postępowania cywilnego St.pr.27.04.94 Wyd.I 462 str.,18 cm
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Zarys kardiochirurgii 428 str., 24 cm
 • Menedżer skuteczny Najważniejsz książka po "Praktyce zarządzania" 192 str., 20 cm
 • Ochrona środowiska Księga eko-testów do pracy w szkole i w domu 349s 21cm
 • Międzynarodowe rozliczenia bankowe 118s 20cm
 • Psychologia ogólna Procesy percepcji Myślenie rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji
 • Kompendium teorii o społeczeństwie, państwie i prawie 343 str,20 cm
 • Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych
 • Słownik przypomnień Wyd.III 961 str,21 cm
 • Język angielski dla zaawansowanych Wyd.VIII 536 str, 21 cm
 • Chemia organiczna - rozwiązywanie problemów Wyd.III 686 str, 24 cm
 • Zarys prawa dla ekonomistów 271 str, 24 cm
 • Access 97 w. polska krok po kroku + dyskietka 275 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansowe -Teoria i praktykat.2 703 str, 24 cm
 • Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej 310 str, 24 cm
 • Zarządzanie personelem 178 str, 21 cm
 • Encyklopedia politologii t 1 Teoria polityki 316s 23cm
 • Sztuka elektroniki 2 wyd V 677 str, 24 cm
 • Chemia organiczna - rozwiązywanie problemów Wyd.III 686 str, 24 cm
 • Delphi 4 Księga eksperta + CD-33 543s 24cm
 • Uzdatnianie wody - procesy chemiczne i biologiczne 521 str, 24 cm
 • Controling 620s 23cm
 • Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm
 • Płyty i powłoki w przyrodzie, mechanice i biomechanice 198 str, 24 cm
 • Słownik hydrobiologiczny wyd nowe 287s 24cm

  13.08.2016. 00:03