Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie

Pracownicy z niektórych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Opolski Program Infrastrukturalny” na cztery Biznesowe Warsztaty Handlowe wsparcie otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Kontrolerów w firmie Stachowiak S.C.
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
 • "cyfrowa koncepcja e-usług inżynieryjnych z zakresu efektywności energetycznej dla architektury i budownictwa"
 • eksport nowoczesnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem intensyfikacji firmy CHEKO
 • innowacyjny aparat EKG
 • nowoczesny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • 35.11.Z)
 • sporządzenie i wdrożenie metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i wdrożenie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • opracowanie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • opracowanie oraz uruchomienie nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z projektem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • sporządzenie wzoru użytkowego przez Aluplastika Sp. z o.o.
 • projekt i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • rozbudowa i integracja modelów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • proces monitorowania i prognozowania dla rynku e-commerce
 • metodyka produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • stworzenie platformy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wytworzenie produktów cyfrowych- masowych gier cyfrowych MMO.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie RPMCOM.
 • implementacja koncepcji ekspansji importu Aromes Group
 • wdrożenie modelu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • implementacja procedury produkcji opakowań o podwyższonej barierowości opracowanej przez Politechnikę Mediolańską
 • stworzenie innowacyjnego narzędzia cyfrowego do porównywania towarów i usług.
 • wypracowanie zdalnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • zbudowanie cyfrowego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  24.05.2016. 00:06