Symulacja w Akademii Coachów Zarządzania

Myjnionerzy to bezpłatna zabawa menedżerska dla uczniów. Zorganizuj własną symulowaną spółkę, wygraj w wielowątkowej zabawie biznesowej a potem zostań elitarnym menedżerem! W sieci udostępniono nietypową symulację, która nie jest tysieczną banalną grą.


Myjnionerzy to kilkuosobowa symulacja inicjowania krok po kroku swojego biznesu i prowadzenia go. Jest opracowana przez naukowców i biznesmenów działających na realnym rynku. Zawiera fun i jednocześnie przemyconą zmyślnie naukę klasycznego prowadzenia firmy.


Pakiet wymaganych do rozgrywki przewodników i kart przkazuje chętnym Szkolenia dla Coachów


Rozgrywka prowadzona jest przez szereg etapów (w czasie których wcielasz się w rolę przedsiębiorcy), co zajmuje około godziny rywalizacji. Każdy może ją przeprowadzać na lekcjach albo też po lekcjach. Gra jest nieodpłatna – jej napisanie było projektem non profit zespołu trenerów z organizacji Training Projects, od ośmiu lat prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców.

01.03.2015. 00:08

Lektury dodatkowe - gry decyzyjne

Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur na szkolenie Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Eksplotacja pojazdów samochodowych

Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach.

Symulacje biznesowe – podstawy teoretyczne

Elementy urządzeń automatyki

Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

Technologia robót kotlarskich

Wstęp do fizyki ciała stałego

Statystyka opisowa

Wstęp do fizyki jądra atomowego

Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie

Zarządzenia przedsiąbierstwami uczestnikami rynku dóbr

Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach

Układy przełączające w automatyce

Pracownia elektroniczna dla technikum

Nasz dom

Zbiór zadań z fizyki tom II.

Miernictwo elektryczne

Polskie prawo administracyjne cz. II

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III

Mikrokomputery BASIC dla wszystkich

Układy kinematyczne.Fundamenty projektowania

Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t2

Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t1

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem

Fizyka 2

Mały rocznik statystyczny 1991r.

Oznaczanie anionów

Prawo papierów wartościowych

Stacje i urządzenia elektroenergetyczne.Wyd.II zmienione. 350str.,23cm.

Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm

Gaz ziemny Paliwo i surowiec 551str,24cm

Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 336 str., 24 cm

Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576s 24cm

Fundamenty chemii dla kandydatów na wyższeuczelnie Wyd.III 463 str., 23 cm

Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus 139 str., 24 cm

English for Banking 132 str., 20 cm

Gry negojacyjne – podstawy praktyczne

Podręcznik wymowy angielskiej Wyd.IX 520 str., 20 cm

Matematyka - rozwiązania zadań maturalnych '94 - średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm

Metrologia elektryczna Wyd.IV 471 str., 24 cm

Medycyna wewnętrzna - repetytorium 854 str., 24 cm

Słownik energetyka angielsko-polski

Pzegląd konstrukcji maszyn T.1 Wyd.2 673 str,24 cm

Metrologia elektryczna Wyd.V 471 str,24 cm

Mały słownik poprawnej polszczyzny 255 str, 18 cm

Mechanika ogólna 535 str, 24 cm

Logika praktyczna Wyd.XIX 283 str, 24 cm

Znowelizowany kodeks cywilny - najnowsze zmiany 311 str, 20 cm

TEES-2 Symulacyjna gra decyzyjna + dyskietka 175 str, 24 cm

Europa dwudziestego wieku Wyd2

Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm

Europejskie prawa socjalne T.II 526 str. 24 cm

Podręczny słownik polsko-włoski A-Ó 900 str, 21 cm

Słownik ortograficzny 941 str, 24 cm

Wizerunki sławnych pedagogów polskich 470 str, 20 cm

Internet Ćwiczenia praktyczne 163s 23cm

Finanse i prawo finansowe Wyd.3 421 str,24 cm

Żeglarz i sternik jachtowy 373 str, 20 cm

Algebra dla studentów 326 str, 24 cm

Podręcznik marketingu 645 str, 24 cm

Euromarketing, strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku 203 str, 24 cm

17.01.2015. 00:03

Lektury dodatkowe - symulacje biznesowe

Gorąco prosimy klientów naszych warsztatów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie przedstawionych tu źródeł na szkolenie Coachingowe Symulacje Szkoleniowe W Przemyśle.

Efektowna chemia

Projektowanie sieci wodociągowych

Fundamenty techniki

Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczne Fundamenty współczesnej radioelektryki

Pracownia fotoamatora

Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle

Geografia ekonomiczna

Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie przemysłowym

Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej

Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych

Geografia ekonomiczna Polski

Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych

Słownik techniczny polsko-czeski

Leksykon montera kabli telekomunikacyjnych

Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski

Szkoda i odszkodowanie

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia

Matematyka Leksykon eucyklopedyczny cz 5i6

Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich.

Pracownia fotograficzna

Darowizna.

Vademecum wynalazcy i racjonalizacji

Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych

Leksykon górniczy

Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu

Mikrokomputery.Biblioteki ANSI C.

Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI

Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki

Kronika 1992.Kontynacja "Kroniki XX w." Wyd.I

Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. 119str. 21cm.

Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji 142 str., 21 cm

Leksykon psychiatrii 556 str., 24 cm

Encyklopedja powszechna t 6 320 str., 24 cm

Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm

Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Gry technologiczne – fundamenty teoretyczne

Mały Poradnik mechanika T.1 Wyd.XVIII 684 str., 20 cm

Pasowania i pomiary Wyd.III 312 str., 20 cm

Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Wyd.II 301 str., 24 cm

Rachunek kosztów - Wprowadzenie 546s 24cm

Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych wyd 2

Zatrudnianie i zarządzanie personelem 139 str,20 cm

Historia prawa Wyd.V 403 str,24 cm

Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

Fundamenty chemii dla kandydatów na wyższeuczelnie Wyd.III 463 str, 24 cm

Kierowanie 535 str, 30 cm

Gleboznawstwo Wyd. II 562 str, 24 cm

Historia Polski i powszechna 1796-1939 391 str, 24 cm

Systemy radiokomunikacji ruchomej

Leksykon marketingu 336 str, 24 cm

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych 279 str, 21 cm

Rynek papierów wartościowych 356 str, 21 cm

Zadania z matematyki wyższej cz.I 272 str, 20 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Instalacje i urządzenia gazowe 532s 24cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 8

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi 218s 23cm

Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str, 24 cm

ABC Corela 9.0 325 str, 24 cm

Tajniki marketingu - przewodnik po marketingu dla studentów 462 str, 24 cm

29.12.2014. 00:02

Materiały - symulacje strategiczne

Gry strategiczne w naszym projekcie dla technologów będą zaprojektowane na tym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie poniższych opracowań w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych

Encyklopedia techniki ,energia jądrowa

Układy zasilania
Gry marketingowe – podstawy praktyczne
Leksykon techniczny
Mechaniczne urządzenia sterujące
Słownik ortograficzny
Fizyka dla kl.III Technikum
Pojazdy trakcyjne
Rachunek Wariacyjny zw wstępem do programowania matematycz.
Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
Statystyka ekonomiczna
Akumulatory samochodowe i motocyklowe
Dochodzenie powypadkowe
Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
Kieszonkowy słownik francusko-polski, polsko-francuski
Finanse przedsiębiorstwa w warunkach reformy gospodarczej
Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę w pyt.i odp.
Fundamenty chemii
Streochemia
Poradnik dzwignicowego
Odżywianie ludzi starszych
Mieszkanie a uprawnienia domowników
Gaźnik
Vademecum ochrony przeciwpożarowej w handlu i usługach
IBM PC i PC DOS
XENIX - mirka wyd.3
Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
Historia Polski 1914-1991
Procesy łączeniowe w układach elektro- energetycznych.Wyd.II uzupełnione. 314str.,23cm.
Algorytmy pomiarów cyfrowych w automaty-ce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
Kodeks drogowy - przepisy podstawowe wyd.II. Stan prawny 01.09.93 316 str.,+dod.,20 cm
Ekonomia Przewodnik studiowania-ćwiczenia 679 str., 29 cm
Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
UNIX dla opornych Podręcznik dla większości z Nas 363 str., 23 cm
Technologia silników spalinowych Wyd.V Podręcznik dla technikum 207 str., 24 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Historia 2 Wyd.I Dzieje Nowożytne 1492-1815 Podręcznik dla kl II LO 328 str., 24 cm
Auto Atlas - Europa 471 str., 30 cm
Geografia turystyczna świata cz.1 402 str., 24 cm
Niepowodzenia w biznesie 158s 16cm
Podstawy teorii obwodów t 1 EIT 359s 24cm
Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
Kierowanie 535 str,26 cm
Chemia - Podstawy i zastosowania 716 str,24 cm
Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków 326 str,24 cm
Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną Wyd.II 331 str, 24 cm
Kodeks handlowy - komentarz 856 str, 20 cm
Elementarz obsługi komputera na rok 1997/98
Rachunkowość bez konta 272 str. 25 cm
Oczyszczanie gazów
Napęd hydrostatyczny t.1 Elementy wyd 4
Metrologia elektryczna 479 str, 24 cm
Prawo gospodarcze dla ekonomistów 287 str, 24 cm
Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 544 str, 23cm
Internet Explorer 5.0 PL 248s 24cm
Wielka historia Polski t.7 1848-1885 287s 23cm
Kreatywne kierowanie.Organizacja i kierownik jutra.Rozwiązyawnie problemów kadrowych.Zachowania w organizacji 348s 23cm
Elementy technologii magnetościernej 230 str, 24 cm
Algorytmy optymalizacji dyskretnej D-184 443 str, 24 cm
Fotografia cyfrowa - edycja zdjęć 374 str, 24 cm

12.12.2014. 00:04