O grantach europejskich na szkolenia zamknięte

Klienci z niektórych koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przekazali adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Program Regionalny” na cztery Konferencje Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi dotację uzskały poniższe projekty:
 • Szkolenia dla Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Ultrahut
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "sporządzenie i implementacja inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • import wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • nowoczesny model zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet S.A.
 • innowacyjny serwis przetargowy stymulatorem ekspansji e-usług.
 • opracowanie metodyki wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • sporządzenie i wdrożenie procedury do półtechnologicznej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • opracowanie i implementacja nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji.
 • opracowanie i wdrożenie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie oraz wdrożenie osystemowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • platforma B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy firmami współpracującymi i ZETO-RZESZÓW
 • sporządzenie Source Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na rynku New Connect
 • rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez implementacja nowoczesnej technologii i oferowanie nowych usług
 • proces B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • system wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • utworzenie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno - Rekreacyjnych
 • implementacja innowacyjnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank
 • uruchomienie procesu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • wdrożenie metodyki Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • implementacja e-usług poprzez zaoferowanie kursu e-learningowego języka polskiego jako obcego
 • stworzenie cyfrowego serwisu (portalu) społecznościowego dla osób zainteresowanych budową, wykończeniem lub dekoracją domu lub mieszkania.
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego na temat przepisów dotyczących ochrony rejestrów osobowych (e-Administrator).

  29.01.2017. 00:04