O grantach europejskich na kursy zamknięte

Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Pomorski Program Infrastrukturalny” na cztery WykładyZ Efektywności Personalnej środki otrzymały poniższe przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "ON" włącz zapotrzebowanie-zbudowanie cyfrowego serwisu firmy Open Nexus Sp.z o.o. usprawnieniem procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • "Zmienimy Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego"
 • zaawansowana linia do produkcji soczewek
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • opracowanie zintegrowanego projektu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i implementacja technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i uruchomienie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • opracowanie i wdrożenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie koncepcji innowacyjnej metodyki recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich implementacja w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • opracowanie wzoru użytkowego wzmacnianej zaprawy do renowacji budynków zabytkowych
 • projekt i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • proces integracji baz wiedzy biznesowej
 • system wyboru świadczeniodawcy i rezerwacji wizyt dla pacjentów gabinetów stomatologicznych.
 • opracowanie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • implementacja nowoczesnego programu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie TMP
 • implementacja modernizacyjnego systemu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business.
 • wdrożenie modelu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między Wanicki Serwis sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • uruchomienie zintegrowanego procesu Informatycznego - narzędzia do narzędziowej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.
 • uruchomienie energooszczędnej procedury wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu fotograficznego.
 • stworzenie internetowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  07.09.2016. 00:01