Lektury dodatkowe - symulacje biznesowe

Gorąco prosimy klientów naszych warsztatów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie przedstawionych tu źródeł na szkolenie Coachingowe Symulacje Szkoleniowe W Przemyśle.

Efektowna chemia

Projektowanie sieci wodociągowych

Fundamenty techniki

Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczne Fundamenty współczesnej radioelektryki

Pracownia fotoamatora

Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle

Geografia ekonomiczna

Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie przemysłowym

Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej

Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych

Geografia ekonomiczna Polski

Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych

Słownik techniczny polsko-czeski

Leksykon montera kabli telekomunikacyjnych

Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski

Szkoda i odszkodowanie

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia

Matematyka Leksykon eucyklopedyczny cz 5i6

Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich.

Pracownia fotograficzna

Darowizna.

Vademecum wynalazcy i racjonalizacji

Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych

Leksykon górniczy

Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu

Mikrokomputery.Biblioteki ANSI C.

Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI

Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki

Kronika 1992.Kontynacja "Kroniki XX w." Wyd.I

Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. 119str. 21cm.

Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji 142 str., 21 cm

Leksykon psychiatrii 556 str., 24 cm

Encyklopedja powszechna t 6 320 str., 24 cm

Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm

Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Gry technologiczne – fundamenty teoretyczne

Mały Poradnik mechanika T.1 Wyd.XVIII 684 str., 20 cm

Pasowania i pomiary Wyd.III 312 str., 20 cm

Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Wyd.II 301 str., 24 cm

Rachunek kosztów - Wprowadzenie 546s 24cm

Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych wyd 2

Zatrudnianie i zarządzanie personelem 139 str,20 cm

Historia prawa Wyd.V 403 str,24 cm

Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

Fundamenty chemii dla kandydatów na wyższeuczelnie Wyd.III 463 str, 24 cm

Kierowanie 535 str, 30 cm

Gleboznawstwo Wyd. II 562 str, 24 cm

Historia Polski i powszechna 1796-1939 391 str, 24 cm

Systemy radiokomunikacji ruchomej

Leksykon marketingu 336 str, 24 cm

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych 279 str, 21 cm

Rynek papierów wartościowych 356 str, 21 cm

Zadania z matematyki wyższej cz.I 272 str, 20 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Instalacje i urządzenia gazowe 532s 24cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 8

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi 218s 23cm

Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str, 24 cm

ABC Corela 9.0 325 str, 24 cm

Tajniki marketingu - przewodnik po marketingu dla studentów 462 str, 24 cm

29.12.2014. 00:02