Lektury dodatkowe - gry decyzyjne

Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur na szkolenie Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Eksplotacja pojazdów samochodowych

Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach.

Symulacje biznesowe – podstawy teoretyczne

Elementy urządzeń automatyki

Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

Technologia robót kotlarskich

Wstęp do fizyki ciała stałego

Statystyka opisowa

Wstęp do fizyki jądra atomowego

Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie

Zarządzenia przedsiąbierstwami uczestnikami rynku dóbr

Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach

Układy przełączające w automatyce

Pracownia elektroniczna dla technikum

Nasz dom

Zbiór zadań z fizyki tom II.

Miernictwo elektryczne

Polskie prawo administracyjne cz. II

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III

Mikrokomputery BASIC dla wszystkich

Układy kinematyczne.Fundamenty projektowania

Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t2

Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t1

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem

Fizyka 2

Mały rocznik statystyczny 1991r.

Oznaczanie anionów

Prawo papierów wartościowych

Stacje i urządzenia elektroenergetyczne.Wyd.II zmienione. 350str.,23cm.

Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm

Gaz ziemny Paliwo i surowiec 551str,24cm

Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 336 str., 24 cm

Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576s 24cm

Fundamenty chemii dla kandydatów na wyższeuczelnie Wyd.III 463 str., 23 cm

Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus 139 str., 24 cm

English for Banking 132 str., 20 cm

Gry negojacyjne – podstawy praktyczne

Podręcznik wymowy angielskiej Wyd.IX 520 str., 20 cm

Matematyka - rozwiązania zadań maturalnych '94 - średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm

Metrologia elektryczna Wyd.IV 471 str., 24 cm

Medycyna wewnętrzna - repetytorium 854 str., 24 cm

Słownik energetyka angielsko-polski

Pzegląd konstrukcji maszyn T.1 Wyd.2 673 str,24 cm

Metrologia elektryczna Wyd.V 471 str,24 cm

Mały słownik poprawnej polszczyzny 255 str, 18 cm

Mechanika ogólna 535 str, 24 cm

Logika praktyczna Wyd.XIX 283 str, 24 cm

Znowelizowany kodeks cywilny - najnowsze zmiany 311 str, 20 cm

TEES-2 Symulacyjna gra decyzyjna + dyskietka 175 str, 24 cm

Europa dwudziestego wieku Wyd2

Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm

Europejskie prawa socjalne T.II 526 str. 24 cm

Podręczny słownik polsko-włoski A-Ó 900 str, 21 cm

Słownik ortograficzny 941 str, 24 cm

Wizerunki sławnych pedagogów polskich 470 str, 20 cm

Internet Ćwiczenia praktyczne 163s 23cm

Finanse i prawo finansowe Wyd.3 421 str,24 cm

Żeglarz i sternik jachtowy 373 str, 20 cm

Algebra dla studentów 326 str, 24 cm

Podręcznik marketingu 645 str, 24 cm

Euromarketing, strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku 203 str, 24 cm

17.01.2015. 00:03