Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia strategiczne

Bardzo prosimy klientów realizowanych u nas treningów i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej książek w uzupełnieniu do treningu Grupowe Symulacje Menedżerskie.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że poniższa lista zawiera lektury wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Państwa gier.
 • Wzmacnianie Umiejętności Przywódczych w Dynamicznej Instytucji, Norbert Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Cernowska
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Ilustrowany leksykon samochodowy. Silniki i osprzęt
 • Regulacja automatyczna w inż. chemicz.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Układy wielowymiarowe automatyki
 • Zagadnienia pełzania i plastyczności
 • Drgania elementów turbin cieplnych
 • Psychologia Bezpieczeństwa Pracy
 • Organizacja przetważania danych
 • Aparaty elektroenergetyczne
 • Liniowe układy scalone
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Systemy inwestecyjne w gospodarce socjalistycznej
 • O energii jądrowej bez kompleksów
 • Układy scalone TTL w systemach cyfrowychwyd 3 zm. /prot.nr 10- zamiany/ 764s 23cm
 • Wielki słownik francusko-polski t. 2
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za 1982.
 • Pzegląd elektroniki półprzewodnikowej
 • Basic dla mikrokomputera Cobra 1
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.Komentarz
 • Instrumenty prawne zarządzania
 • Tapetowanie mieszkań
 • Wstawki i koronki szydełkowe
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach
 • Psychologia uczenia się t.I
 • Praktyka samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
 • System operacyjny MS-DOS 4,0/5,0
 • Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3
 • Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX w.
 • Windows 3.1. Nowa jakość. 259str.,23cm.
 • Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego.Wyd.I. 301str.,23cm.
 • Windows 3.1 101 wskazówek i trików Wyd I 174 str., 24 cm
 • Uszczelnienia 114 str., 24 cm
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • AMI PRO V.3.0 w 10 minut 154s 21cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Historia Polski do roku 1795 Wyd 5 poprawione 313s 24cm
 • Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
 • Victory czyli zwycięstwo tajna historia świata lat osiemdziesiątych CIA i"Solidarność" wyd 1 285s 23cm
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach 231s 24cm
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Negocjowanie 184 str,20 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA
 • Ekologia roślin - Elementy teoretyczne,populacja,zbiorowisko,procesy 453 str,24 cm
 • Podręcznik pierwszej pomocy Wyd.II 287 str. 21 cm
 • Elektrotechnika z automatyką Podręcznik dla technikum 404 str, 24 cm
 • Elementy zarządzania finansami cz.1 371 str, 24 cm
 • Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm
 • Mosty betonowe - wymiarowanie i konstruowanie 374 str, 24 cm
 • Delphi 4 Vademecum profesjonalisty t.2
 • Układy elektroniczne cz II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe Wyd.3 466 str, 24 cm
 • System finansowy w Polsce 347 str, 24 cm
 • Aparaty i urządzenia elektryczne 382 str, 24 cm
 • Pzegląd zarządzania finansami cz.1 371 str, 24 cm
 • Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków wyd.1 456s 24cm
 • Nowa matura z matematyki 2000 292 str, 24 cm
 • Poznajemy Internet 292s 23cm
 • Statystyka od podstaw wyd. 5 zm. 549s 23cm
 • Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich 368 str, 24 cm
 • Człowiek i promieniowanie jonizujące 225 str, 24 cm

  17.11.2016. 00:04