Artykuły - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Serdecznie prosimy absolwentów naszych kursów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł w ramach warsztatu Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, że niniejsza baza zawiera lektury wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Państwa gier.
 • Rozwój Zachowań Menedżerskich w Dynamicznej Firmie, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Elwik
 • Maszyny liczące
 • Wykonawstwo budowlane
 • Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Przetworniki elektryczne wybranych wielkosci fizycznych
 • Zagadnienia pełzania i plastyczności
 • Technologia robót kotlarskich
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Zadania z równań różniczkowych cząstkowych
 • Przewodnik dla mechaników
 • Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzenia
 • Ocena niezawodności urządzeń. Tablice.
 • Wymiana ciepła
 • Maszynoznawstwo i technika cieplna część II. Wytrzymałość materiałów
 • Słownik języka polskiego tom II
 • Wprowadzenie do teorii pomiarów
 • Wachania napięcia w układach elektroenergetycznych
 • Medycyna pracy
 • Fortran IV dla maszyn jednolitego syste-mu.
 • Budownictwo żelbetowe i metalowe cz.I Budownictwo żelbetowe.
 • Znaki i sygnały w ruchu drogowym
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym. t.I
 • Pierwsza pomoc
 • Świece zapłonowe
 • Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Zarys budownictwa ogólnego.
 • Metody algebry liniowej w inżynierii procesowej
 • Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II
 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna tom I
 • Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
 • Komputerowa analiza układów elektronicznych Wyd.I 392 str., 24 cm
 • Elektrodynamika techniczna Wyd II 462s,24cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.II 264 str., 24 cm
 • MS-DOS 6.0/6.2 w praktyce + dyskietka Wyd.III 24 cm
 • Co nowego w MS-DOS 6.0? 212 str., 20 cm
 • Prawo dewizowe z komentarzem St.Pr.15.04.94 Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Metody kalkulacji Koszty ceny decyzje Wyd.III 275 str 20 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Skład komputerowy w minutę 280 str., 23 cm
 • Techniki organizatorskie w rozwiązywaniuproblemów zarządzania 325s 24cm
 • OS/2 V.2.0 krótki przewodnik Kompletny alfabetyczny spis komend 122 str. 20 cm
 • Historia powszechna wiek XVI-XVII Wyd.V 659 str,24 cm
 • Leksykon matematyczny 994 str,24 cm
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dla ZSZ i Liceum Zawodowego Wyd.X 380 str,20 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.4 198,20 cm
 • Systemy i sieci SDH 360 str,24
 • Sprzedaż partnerska 154 str, 24 cm
 • Oczyszczanie wody 614 str, 24 cm
 • Repetytorium z geografii gospodarczej Wyd.III
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego ,księgaIIWłasność i inne prawa rzeczowe 495 str, 24 cm
 • Elementy geografii fizycznej i geologii 185 str, 24 cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne 508 str, 24 cm
 • Sieci komputerowe oparte na Windows NT i 98 464 str, 24 cm
 • Wzmacnianie konstrukcji budowlanych wyd.3 zm. 358s 24cm
 • 100 największych postaci w historii Polski 112s 29cm
 • Podstawy technologii magnetościernej 230 str, 24 cm
 • Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie 283 str,20 cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem 507s 24cm

  23.03.2016. 00:12